Kukkola

Kukkola-fossen i vårløsning. Foto: Margrethe Haslund

Prosjektgruppa i forprosjekt til Nasjonal kvensk bibliotektjeneste besøkte Haparanda og Luleå stadsbibliotek og Nordkalottbiblioteket i Övertorneå 27.-29. mai. Formålet var å studere bibliotektjenester for det nasjonale minoritetsspråket meänkieli, som er nært beslekta med kvensk.  Samtidig ville vi se på hvilke tiltak som gjøres for å revitalisere språket og bevare, utvikle og formidle litteratur- og kulturuttrykk på meänkieli. Verdifulle kontakter ble knytta, og vi takker Marita Mattsson-Barsk på Haparanda stadsbibliotek, Birgitta Kostet Öhgren på Luleå stadsbibliotek  og Henry Barsk på Nordkalottbiblioteket for at de så velvillig delte av sin kunnskap og erfaring!

Litteratur

Foto: Margrethe Haslund

Med i reisefølget var Philipp Conzett (UiT Biblioteket), Margrethe Haslund (Nordreisa bibliotek), Stine Qvigstad Jenvin (Finnmark fylkesbibliotek), Edel Olsen (Troms fylkesbibliotek/Samisk bibliotektjeneste) og Rønnaug Ryssdal (Finnmark fylkesbibliotek). På gruppebildet har vi fått med Henry Barsk, leder for Tornedalsbiblioteket. Edel er fotograf.

Gruppe

Foto: Edel Olsen

Click to listen highlighted text!