Kekkä oon kväänit?

Hvem er kvenene?

Kväänit/ruijansuomalaiset oon nasjunaali minoriteetti, ja tämän kansanjoukon juuret oon Pohjais-Ruottissa ja Suomessa. Pohjais-Tromssassa oon dokumenteerattu kvääniin asumista 1500-luvulta saakka, mutta suuremat ihmisjoukot siirythiin Tromsshaan ja Finmarkkhuun 1700-luvun alkupuoliskolla ja 1800-luvun loppupuoliskolla. Ei ole mithään ylheistä statistikkii siitä kunka moni räknää ittensä kvääniksi/ruijansuomalaiseksi tääpänä. Joukko sai nasjunaalin minoriteetin statuksen vuona 1998, ko Isotinka ratifiseerasi Euroopparaatin raamisopimuksen ette suojelhaan nasjunaalit minoriteetit.

Minoriteetila oon kolme eri intressiorganisasjuunii, Ruijan Kveeniliitto/Norske kveners forbund, Norsk-Finsk forbund/Norjalais-Suomalainen Liitto ja Kvenlandsforbundet/Kveenimaayhistys. Minoriteetti kuttuu ittensä sekä kvääniiksi ja ruijansuomalaisiksi, ja kielen kväänin tahi suomen kieleksi. Kväänin kieli oon suomalais-ugrilainen kieli. Se oon likkeistä sukkuu Ruottin meänkielen kans ja Pohjais-Suomen dialektiitten kans. Kväänin kielen tunnustethiin nasjunaaliksi minoriteettikieleksi vuona 2005.

Vuođesta 2011 alkkain oon minoriteetista käytetty nimmii kväänit ja ruijansuomalaiset. Nämät oon tasa-arvoiset nimet.

Den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner er en folkegruppe med røtter i Nord-Sverige og Finland. I Nord-Troms er det dokumentert kvensk bosetting fra 1500-tallet av, mens de mer omfattende flyttebevegelsene til Troms og Finnmark pågikk fra første halvdel av 1700-tallet og i andre halvdel av 1800-tallet. Det foreligger ingen offisiell statistikk over hvor mange som regner seg som kvener/norskfinner i dag. Gruppa fikk status som nasjonal minoritet i 1998, da Stortinget ratifiserte Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter.

Minoriteten representeres av tre interesseorganisasjoner, Ruijan Kveeniliitto/Norske kveners forbund, Norsk-Finsk forbund/Norjalais-Suomalainen Liitto og Kvenlandsforbundet/Kveenimaayhistys. Minoriteten kaller seg selv kvener og norskfinner, og språket for kvensk eller finsk. Kvensk er et finsk-ugrisk språk som er nært beslektet med meänkieli i Sverige og med dialekter i Nord-Finland. Kvensk ble anerkjent som nasjonalt minoritetsspråk i 2005.

Fra 2011 har begrepene kvener og norskfinner blitt brukt som likestilte som navn på minoriteten.

Click to listen highlighted text!