Utstillingskatalogen Kven connection er et resultat av et toårig gjestekunstprosjekt om minoriteten kvener/norskfinner, gjennomført som samarbeid mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Vadsø kunstforening og Taike – Arts Promotion Centre i Rovaniemi. Viktige prosjektmål har vært å revitalisere kvensk/norskfinsk kultur gjennom kunst og å vekke allmenhetens interesse for kvensk/norskfinsk kultur og tradisjon gjennom samtidskunst. I prosjektet har inngått samhandling mellom utvalgte finske og norske kunstnere, i parvis samarbeid i Finnmark fylkeskommunes gjesteatelier i Vadsø. De ti kunstnerne er Maija Liisa Björklund, Asle Lauvland Pettersen, Georgia Munnik, Marsil Andelov Al-Mahamid, Sonja Siltala, Meri Nikula, Pirjo Nykänen, Sanna Korteniemi, Merja Briñón og Katariina Angeria. Arbeidet munna ut i ei utstilling som har vært vist i Vadsø og Rovaniemi 2017-2018.

Utstillingskatalogen presenterer kunstnerne og får fint fram deres individuelle tilnærming til kventemaet. De har fordypa seg i kvenenes/norskfinnenes historie, dagligliv og materielle vilkår, de stiller spørsmål om språk, identitet og livsfølelse og lager et samla bilde som er mangesidig og uttrykksfullt. Kurator Anastasia Patsey gjør rede for utstillingas konsept, bygd på tredelinga språk-grenser-migrasjon, og professor em. Einar Niemi setter utstillinga inn i en historisk sammenheng.

Katalogen er gitt ut i Varanger museums skriftserie og er engelskspråklig, med kvenske parallelltitler til de enkelte kunstverkene.

Kven connection : exhibition catalogue. Varanger museum skriftserie nr. 6, 2018. 40 sider. Kan også leses på nett.

 

Click to listen highlighted text!