Utstillingskatalogen Kven connection er et resultat av et toårig gjestekunstprosjekt om minoriteten kvener/norskfinner, gjennomført som samarbeid mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Vadsø kunstforening og Taike – Arts Promotion Centre i Rovaniemi. Viktige prosjektmål har vært å revitalisere kvensk/norskfinsk kultur gjennom kunst og å vekke allmenhetens interesse for kvensk/norskfinsk kultur og tradisjon gjennom samtidskunst. I prosjektet har inngått samhandling mellom utvalgte finske og norske kunstnere, i parvis samarbeid i Finnmark fylkeskommunes gjesteatelier i Vadsø. De ti kunstnerne er Maija Liisa Björklund, Asle Lauvland Pettersen, Georgia Munnik, Marsil Andelov Al-Mahamid, Sonja Siltala, Meri Nikula, Pirjo Nykänen, Sanna Korteniemi, Merja Briñón og Katariina Angeria. Arbeidet munna ut i ei utstilling som har vært vist i Vadsø og Rovaniemi 2017-2018.

Utstillingskatalogen presenterer kunstnerne og får fint fram deres individuelle tilnærming til kventemaet. De har fordypa seg i kvenenes/norskfinnenes historie, dagligliv og materielle vilkår, de stiller spørsmål om språk, identitet og livsfølelse og lager et samla bilde som er mangesidig og uttrykksfullt. Kurator Anastasia Patsey gjør rede for utstillingas konsept, bygd på tredelinga språk-grenser-migrasjon, og professor em. Einar Niemi setter utstillinga inn i en historisk sammenheng.

Katalogen er gitt ut i Varanger museums skriftserie og er engelskspråklig, med kvenske parallelltitler til de enkelte kunstverkene.

Kven connection : exhibition catalogue. Varanger museum skriftserie nr. 6, 2018. 40 sider. Kan også leses på nett.

 

Näyttelykataloogi Kven connection oon resyltaatti vieraskynstiprosjektista, missä teemana oon kvääni-/norjansuomalainen minoriteetti. Tämä prosjekti oon kestäny kaksi vuotta, ja se oon yhtheistyöprosjekti näitten välilä: Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Vesisaaren kynstiliitto (Vadsø kunstforening) ja Taike – Arts Promotion Centre Rovaniemessä. Tärkiät prosjektimoolit oon olheet, ette elästyttää kväänin/norjansuomalaisen kulttuurin kynstin kautta ja herättää ylheisen interessin kväänin/norjansuomalaisheen kulttuurhiin ja tradisjuunhiin nykyaijankynstin avula. Prosjektissa oon valitut suomalaiset ja norjalaiset kynstintekijät, eli kynstnärit, työtelheet yhessä. Het oon työtelheet parittain Finmarkun fylkinkomuunin vierastyöpajassa Vesisaaressa. Nämät kymmenen kynstintekijää oon Maija Liisa Björklund, Asle Lauvland Pettersen, Georgia Munnik, Marsil Andelov Al-Mahamid, Sonja Siltala, Meri Nikula, Pirjo Nykänen, Sanna Korteniemi, Merja Briñón ja Katariina Angeria. Työn resylttaattina syntyi näyttely, jonka oon näytetty Vesisaaressa ja Rovaniemessä 2017-2018.

Näyttelykataloogissa otethaan esile kynstintekijät ja kans sen, kunka het oon tulheet likemäksi kvääniteemhaan. Het oon lukenheet syvemälle kväänitten/norjansuomalaisten histoorihaan, arkielämhään ja ainheelishiin ehthoin. Heilä oon kysymyksiä, jokka koskevat kieltä, identiteettiä ja elämäntunnetta. Lisäksi het tekevät ylheiskuvan, joka oon monipuolinen ja herättää tuntheita ja ajatuksia. Kuraattori Anastasia Patsey tekkee ylheistyksen ajatuksesta, joka oon näyttelyn takana. Sen pohjana oon kolmijakonen kieli-rajat-migrasjuuni. Professori em. Einar Niemi pannee näyttelyn histoorialisheen yhtheytheen.

Kataloogin oon ulosannettu Varenkin museumin kirjotussarjassa, ja se oon engelskankielinen. Jokhaisen kynstinteon pörässä oon kans kvääninkielinen nimi.

Kven connection : exhibition catalogue. Varenkin museumin kirjoitussarja nr. 6, 2018. 40 sivua. Sen saapi kans lukia netistä.