Kortreist mat og utnytting av lokale råvarer har kommet til heder og verdighet igjen. Boka Tradisjonsmat fra Nord-Troms er ny av året. Den bygger på et hefte utgitt i 1997 med innsamla oppskrifter fra Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen og er supplert med et kapittel om mattradisjoner i Skibotn. I alt 260 oppskrifter har fått plass, sammen med interessant mathistorie og informasjon om lokale produsenter og tradisjonsformidlere.

Nord-Troms er et kjerneområde for tre stammers møte mellom finner/kvener, samer og nordmenn, og dette påvirker også mattradisjonene. I kapitlet «Finske innslag i Reisadalen» sies det at finnene måtte legge om kostholdet når de kom til Norge, fordi råvarene og tilgangen på dem var helt annerledes enn de var vant til. Men brødbakingstradisjonene ble beholdt. Store bakerovner til bruk for flere husstander var vanlig i Reisadalen. Brød inngikk i de fleste måltider, ifølge forfatteren var det saltere enn det norske. Klappkaker og rieska nevnes, og av andre måltidsingredienser saltfisk og ferskvannsfisk, melkemat og kaffeost, egg av vassand og småvilt som rype og hare.

Boka utgjør et fint bidrag til nordnorsk mat- og måltidshistorie.

Tradisjonsmat fra Nord-Troms. Mattradisjoner i Nord-Troms AS, 2018. 199 sider.

Nyt oon taas alettu kunnoittaat ja arvostaat paikalisruokkaa ja muutoinki ruokkaa joka ei ole reisanu toiselta puolelta mailmaa. Tradisjonsmat fra Nord-Troms eli Tradisjuuniruokka Pohjais-Tromssasta oon tänä vuona uusi. Se perustuu häfthiin jonka annethiin ulos vuona 1997 ja jossa oon reseptii Kaivuonosta, Kieruasta, Raisista ja Naavuonosta. Kirjassa oon kans kapitteli Yykeänperän ruokatradisjuuniista. Yhtheensä 260 reseptii oon mahtunu kirjhaan, ja kans interesantti ruokahistooria ja tiettoo niistä, jokka produseerathaan ruokkaa ja informeerathaan ruovasta.

Pohjais-Tromssa oon kolmen joukon yđinala missä suomalaiset/kväänit, saamelaiset ja norjalaiset kohđatelthiin toinen toista, ja tämä oon kans vaikuttannu ruokatradisjuunhiin. Kapittelissa «Finske innslag i Reisadalen» sanothaan ette suomalaiset häyđythiin syöđä muunlaissii ruokkii ko het tulthiin Norjhaan, ko ruokatavarat ja se, kuinka niitä saathiin, oli erilaista ko mihin het olthiin harjaintunheet. Mutta het kuitenki säilytethiin leipätradisjuunit. Isot leipomauunit jokka olthiin tarkoitettu enämen ko yhđele perheele, olthiin tavaliset Raisinvankassa. Leipä syöthiin kohta jokhaisen ateriin kans, kirjoittaajan jälkhiin se oli suolaisempi ko norjalainen leipä.

Vesikakot ja rieska mainithaan, ja toisista ruoka-ainheista suolakala ja makkeenveenkala, maitoruoka ja kaffijuusto, vesisuorsan munat ja pienet mettänelläävät niin ko riekko ja jänis.

Kirja oon hyvä lisä pohjaisnorjalaisheen ruoka- ja ateriihistorihaan.

Tradisjonsmat fra Nord-Troms. Mattradisjoner i Nord-Troms AS, 2018. 199 sivvuu.