Kortreist mat og utnytting av lokale råvarer har kommet til heder og verdighet igjen. Boka Tradisjonsmat fra Nord-Troms er ny av året. Den bygger på et hefte utgitt i 1997 med innsamla oppskrifter fra Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen og er supplert med et kapittel om mattradisjoner i Skibotn. I alt 260 oppskrifter har fått plass, sammen med interessant mathistorie og informasjon om lokale produsenter og tradisjonsformidlere.

Nord-Troms er et kjerneområde for tre stammers møte mellom finner/kvener, samer og nordmenn, og dette påvirker også mattradisjonene. I kapitlet «Finske innslag i Reisadalen» sies det at finnene måtte legge om kostholdet når de kom til Norge, fordi råvarene og tilgangen på dem var helt annerledes enn de var vant til. Men brødbakingstradisjonene ble beholdt. Store bakerovner til bruk for flere husstander var vanlig i Reisadalen. Brød inngikk i de fleste måltider, ifølge forfatteren var det saltere enn det norske. Klappkaker og rieska nevnes, og av andre måltidsingredienser saltfisk og ferskvannsfisk, melkemat og kaffeost, egg av vassand og småvilt som rype og hare.

Boka utgjør et fint bidrag til nordnorsk mat- og måltidshistorie.

Tradisjonsmat fra Nord-Troms. Mattradisjoner i Nord-Troms AS, 2018. 199 sider.

Click to listen highlighted text!