Forfatter og historiker Øystein Morten har sammen med fotograf Pål Hermansen gitt ut boka Norske ødegårder : historien om stedene vi forlot. Boka tar for seg ni fraflytta gårder, fra Helleren i sørvest til Skallnes i nordøst. For hver gård gjør forfatteren kildesøk i offentlige og private arkiver, han oppsøker stedet flere ganger, intervjuer personer som har bodd der eller har kjennskap til gårdshistorien, reflekterer over bitene av informasjon og setter sammen en fortelling om det som har skjedd slik det kan ha skjedd, f.eks. ved oppbrudd og utflytting. Fotografen gjør tilsvarende grundig arbeid med fargefoto av interiør, bygninger og gårdsmiljø, detaljert og fra flere vinkler, uten å skjule at en forfallsprosess er i gang.

Ødegården på Skallnes i Vadsø kommune ligger ytterst i strandkanten mot Barentshavet, med beitemarker, steingjerder og bygninger som er i ferd med å falle sammen. Den er et eksempel på at 1800-tallet ikke bare var ei tid for utvandring, men også for innvandring. Den første eieren kom fra Kemijärvi i Nord-Finland. Gårdshuset er fra 1866 og kan ha vært brukt som losjihus for finlendere på sesongfiske. Det ble seinere ombygd til et varangerhus med innebygd fjøsdel. Fram til 1943 var det hjem for en familie som drev med jordbruk, dyrehold og fiske. Under krigen ble gården åsted for en dramatisk hendelse da den kom i skuddlinja mellom en tysk bilkonvoi og russiske torpedobåter. Familien berga seg, men ble tvunget til å flytte til ei av nabobygdene, og siden har stedet ikke vært bebodd. Gjennom intervjuer med gjenlevende familiemedlemmer og naboer tegner forfatteren et bilde av dagligliv på Skallnes. Samtidig er det en del av norskfinnenes samla historie som fortelles. Det går klart fram at begrepet «kven» ikke er gangbart blant de fleste av intervjupersonene. For norskfinnene er det finsk språk som gjelder, og ikke det nye skriftspråket kvensk. Slik tydeliggjør forfatteren at det er ulike meninger innen den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.

Norske ødegårder er blitt ei vakker, original og lesverdig bok, der tekst og foto til sammen danner et mangesidig portrett av hver enkelt gård uten å heroisere eller idyllisere. Øystein Morten setter prosjektet sitt inn i en samfunnssammenheng og viser til at det er 115 000 nedlagte gårdsbruk i Norge siden 1970, og per i dag 30 000 bruk der ingen bor. Hovedårsaka er omlegginger i landbruket. Han kommer også med tydelig kritikk av det han kaller «innovasjonsspråk» i kulturminnerapporter som beskriver «verdiskaping» og «produksjon» ved «aktører» uten at det får praktiske konsekvenser for bevaring.

Øystein Morten & Pål Hermansen. Norske ødegårder : historien om stedene vi forlot. Om Skallnes, s. 163-187. Vigmostad/Bjørke, 2017.

Click to listen highlighted text!