I bok nummer tre om Kummitus (Spøkelset) og Tähtipoika (Stjernegutten) av Agnes Eriksen kommer Stjernegutten igjen på besøk til Spøkelset. Våren går mot sommer i Steinbygda, og de to møter nye venner blant fugler og dyr og mennesker. Noen av dem har problemer som må løses i fellesskap. Det meste ordner seg til slutt, også for den som skal lære seg å svømme og er litt redd!

Illustrasjonene er Agnes Eriksen egne fotografier av naturformer i fjæra. De har menneskelig uttrykk, men har også noe mystisk og flertydig over seg som små og store lesere kan fordype seg i.

Boka har parallell tekst på kvensk og norsk, og teksten er satt opp på en leservennlig måte, med korte setninger og linjeskift for hver ny setning. Dette er en fin anledning til å gjøre seg kjent med kvensk språk og lære litt replikker, vanlige hverdagsord og ord som har med livet i fjæra å gjøre.

Boka passer best for barn opp til ti år og egner seg ypperlig som sommerlektyre. Les Kummitus ja Tähtipoika 3 på kvensk og norsk, og få poeng i den digitale lesekampanjen Sommerles for 1.-7.-klassinger!

Agnes Eriksen. Kummitus ja Tähtipoika 3 / Spøkelset og Stjernegutten 3. – Lakselv : Sana-arkku, cop. 2017. ISBN 978-82-690867-0-6. Boka er til salgs fra forfatteren agnes.eriksen@porsanger.kommune.no eller hos Kainun institutti – Kvensk institutt www.kvenskinstitutt.no/mean-krampuohi-butikk, post@kvenskinstitutt.no.

 

Agnes Eriksen oon kirjoittannu kolmanen Kummitus ja Tähtipoika -kirjan jossa Tähtipoika tullee taas kylästelemhään Kummituksen tykö. Kevät oon kääntymässä kesäksi Kivikylässä, ja nämät kaksi kohđatelhaan uussii ystävii niin ko linttui, elläimiitä ja ihmissii. Joilaki näilä oon probleemiita joita het häyđythään ratkaista yhđessä. Lopuksi kaikki oornaanttuu, seki ette saattaa oppiit uimhaan vaikka sitä pikkuisen pölkkääki!

Agnes Eriksen oon itte kuvanu kirjan kuvat. Hän oon kuvanu luonon eri haamui fiervassa. Niissä oon paljon inhimillistä, mutta niissä oon kans jotaki mystistä ja moninaista johon pienet ja suuret lukkiijat saatethaan syventtyyt.

Kirjassa oon parallellisti sekä kväänin- ja norjankielinen teksti. Teksti oon kirjassa niin ette sen oon helppo lukkeet, siinä oon lyhykäiset setningit ja jokhainen uusi setninki alkkaa uuđelta linjalta. Tällä laila saatama opastuut kväänin kielen kans ja oppiit muutamppii replikkiitä, tavalissii jokapäivälissii sannoi ja sannoi jokka kuuluthaan elämhään fiervassa.

Kirja passaa parhaiten lapsile aina kiini kymmenenvuotisille saakka, ja se oon mainio lukukirja kesälä. Luje «Kummitus ja Tähtipoika 3» sekä kvääniksi ja norjaksi, ja samala saat poengiita digitaalisessa lukukampanjassa Sommerles joka oon 1.-7.-klassilaissii varten!

Agnes Eriksen. Kummitus ja Tähtipoika 3 / Spøkelset og Stjernegutten 3. – Lakselv: Sana-arkku, cop. 2017. ISBN 978-82-690867-0-6