IKO-forlaget har gitt ut en serie bibel-billedbøker for barn med tekst av Kari Lilleaasen. Nå er de kommet i kvensk språkdrakt etter initiativ av Porsanger menighet, som fikk innvilga støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til oversettelse og utgivelse. Det er i alt seks bøker med klassiske Jesus-fortellinger fra Det nye testamente, oversatt av Terje Aronsen. Tekstene er korte, og de fargerike illustrasjonene av Gro Thorvaldsen Rykkelid er stiliserte, med personenes følelsesuttrykk tydelig markert, slik vi kjenner det igjen fra tegneserier. Bøkene passer godt til høytlesing for et lite barn på et fang, men kan også leses på egen hånd av elever fra første til tredje klasse.

Jeesus ja Bartimeus [Jesus og Bartimeus]. Jeesus ja kiitolinen samarialainen [Jesus og den takknemlige samaritan]. Jeesus ja lapset [Jesus og barna]. Jeesus ja Sakkeus [Jesus og Sakkeus]. Jeesus kyllältäa viis tuhatta [Jesus metter fem tusen]. Jeesus tyventtää myrskyn [Jesus stiller stormen]. IKO-forlaget, 2016. Kan bestilles fra Biblioteksentralen.

IKO-forlaaki oon antanu ulos raamattu-kuvakirjoi lapsii varten joissa tekstin oon kirjoittannu Kari Lilleaasen. Nyt kirjat oon präntätty kans kvääniksi. Porsangin seurakunta sai kuurttoo Komunaali- ja uuistusdeparttementilta ette käänttäät ja anttaat ulos kirjat. Terje Aronsen oon kääntäny kirjat. Se oon yhtheensä kuusi kirjaa joissa oon klassiset Jeesus-muistelukset Uuesta testamentista. Tekstit oon lyhykäiset. Gro Thorvaldsen Rykkelid oon tehny värikkhäät kuvat, jokka oon stiliseeratut ja näytethään selvästi persooniitten tuntheet, justhiin niin ko met muistama hänen kuvat muissa kuvaraioissa. Kirjat passathaan hyvin ette lujethaan sylilapsile, mutta kans 1.-3. klassilaiset koulussa saatethaan lukkeet kirjoi omin käsin.

Jeesus ja Bartimeus [Jesus og Bartimeus]. Jeesus ja kiitolinen samarialainen [Jesus og den takknemlige samaritan]. Jeesus ja lapset [Jesus og barna]. Jeesus ja Sakkeus [Jesus og Sakkeus]. Jeesus kyllältää viis tuhatta [Jesus metter fem tusen]. Jeesus tyventtää myrskyn [Jesus stiller stormen]. IKO-forlaget, 2016. Saatat tilata Biblioteekkisentraalista (Biblioteksentralen).