Forfatteren, forlagsmannen, presten og språkforskeren Bengt Pohjanen er den store pioneren i arbeidet med å skriftfeste og videreutvikle meänkieli som sjølstendig språk. Han er fra Kassa i Pajala i svensk Tornedalen og definerer seg som et trespråklig grensemenneske. For grensemennesket er grensa ikke en strek og et skille, men et rom som åpner opp for verden på den andre sida. Han har en lang rekke utgivelser bak seg: romaner, skuespill, sakprosa, grammatikkverk og ordbøker og bøker om ortodoks tro.

Karkaavia runoja – Flyende dikter er ei samling kortdikt utgitt i 2015. Diktene ble skrevet som ei dagbok i løpet av 2012, ett for hver dag. Men språkmannen Pohjanen nøyde seg ikke med det. Han oversatte diktene fra meänkieli til svensk, publiserte enkelte av dem på facebook og fikk dem tilbake i ny språkdrakt fra venner og følgere med andre morsmål. Resultatet er blitt ei vakker bok der teksten på meänkieli og svensk er trykt side om side, med ujevne mellomrom tilføyd oversettelser på all verdens språk, fra Sveriges fem minoritetsspråk til hviterussisk, tigrinja og luxemburgisk. Diktene er som japanske haiku – tankevekkende øyeblikksbilder av dyr, natur og hverdagslige hendelser. Boka er et funn for språk- og poesielskere, men kan også fungere som ei lesebok for dem som vil gjøre seg bedre kjent med språket meänkieli.

Bengt Pohjanen. Karkaavia runoja = Flyende dikter. – Överkalix : Barents forlag, 2015. 412 sider.

Kirjailiija, forlaakimies, pappi ja kielentutkiija Bengt Pohjanen oon suuri piuneeri siinä työssä ette meänkielen kirjoituskieltä kehitethään ja meänkieltä ittenäisenä kielenä eistethään. Pohjanen oon pois Ruottin Tornionlaksosta, Pajalan Kassan kylästä. Hän defineeraa ittensä kolmikieliseksi rajaihmiseksi. Rajaihmiselle raja ei ole tyhä streekki tahi jotaki mikä erottaa, mutta paitti tila joka avvautuu mailmhaan mikä oon rajan toisela puolela. Hän oon antanu ulos paljon: romaaniita, näyttämäpelliitä, assiipruusaa, grammatikkii ja sanakirjoi, ja kirjoi ortodoksisen uskon ympäri.

Karkaavia runoja – Flyende dikter oon kokhoonpano jossa oon lyhykäissii runnoi eli diktiitä, ja sen oon annettu ulos vuona 2015. Runot oon kirjoitettu vuoen 2012 aikana. Kirja oon niin ko päiväkirja, yksi runo jokhaista päivää varten. Mutta kielimies Pohjanen ei ollu tytyväinen tyhä siihen. Hän käänsi meänkieliset runot ruottiksi ja antoi muutamppii niistä ulos facebookissa, ja hänen ystävät ja kuoraajat käänethiin näitä runnoi omile äitinkielile ja lähätethiin hänele takaisin. Tästä syntyi kaunis kirja jossa meänkieliset ja ruottinkieliset tekstit oon vieritysten, ja välistä muilaki mailmankielilä, alkkain Ruottin viiestä minoriteettikielestä ja kiini valkoryssän, tigrinjan ja luxemburgin kielheen. Runot oon niin ko japanilaiset haiku-runot – hetkelissii kuvvii elläimiitten, luonon ja päivälisten tapattumiitten ympäri jokka herätethään tuntheita. Kirja oon rohki interesantti niile jokka rakastethaan kieltä ja puesiita, mutta kans lukukirjaksi niile jokka haluthaan opastuut meänkielen kans.

Bengt Pohjanen. Karkaavia runoja = Flyende dikter. – Överkalix : Barents forlag, 2015. 412 laittaa.