Det er Elin Seppola Brandvoll, Väinö Nilssen og Bjørnar Seppola som står bak denne utgivelsen, og som synger på den første av de to CD-ene. De presiserer at de ikke er profesjonelle musikere, men de synger godt alle tre, og spesielt vakre er de åndelige sangene Elin Seppola Brandvoll synger alene uten musikk til. Den nostalgiske undertittelen «Minner fra barndom og ungdom» gir et presist inntrykk av albumets innhold. Sangene er melankolske og lengselsfulle, slik finsk og kvensk musikk ofte er. De fleste sangene fremføres uten akkompagnement, og der det er musikk til brukes det et enkelt munnspill eller trekkspill.

Utgivelsen består av to CD-er og et hefte, og bærer også det kvenske navnet Kveeniperintheitä Norjassa – muistoja lapsuuesta ja nuoruuesta. Utformet som en liten bok med plass til to CD-er og et integrert hefte er layouten gjennomført profesjonell. Heftet innledes med en kort oversikt over kvenenes historie og språk. Videre følger et kort kapittel om fornorskingen og et om kvenske musikktradisjoner i Norge, begge deler oversatt til engelsk.

Den første CD-en, med 28 sanger, er spilt inn med de tre ovennevnte sangerne som alle er aktive i Kvenlandsforbundet. På CD 2 er det samlet 32 opptak av korte viser sunget av syv ulike sangere. Alle sangere blir presentert gjennom korte biografier i heftet. Arkivopptakene er spilt inn tidligere enn sangene på den første CD-en, det hører man også på lydkvaliteten, som er varierende. Materialet ble samlet inn av Bjørnar Seppola og Terje Aho.

Dette er ikke Bjørnar Seppolas første utgivelse av kvenske sanger. I 1996 ga han ut sangboken Ruijan laulukirja sammen med Terje Aho.

CD-ene ble utgitt av Etnisk Musikklubb i 2012.

Elin Seppola Brandvoll, Väinö Nilssen ja Bjørnar Seppola oon tämän CD-plaatan takana ja het kans laulethaan laulut. Tämä oon ensimäinen kahđesta CD-plaatasta. Het tarkenethaan ette het ei ole ammattimusikkerit, mutta het kuitenki laulethaan hyvin, ja eriliikaisen kaunhiit oon net hengeliset laulut jokka Elin Seppola Brandv laulaa yksin ilman musikkii. Nostalginen alatitteli «Muistoi lapsuuđesta ja nuoruuđesta» muistelee tarkasti albumin sisälyksen ympäri. Laulut oon melankooliset ja täynä kaippausta, justhiin niin ko suomalainen ja kväänimusikki pruukkaa usseesti olla. Usseimat lauluista laulethiin ilman musikkii, ja jos oli musikkii niin silloin pelathiin suupellii tahi haitarii.

Tässä produktissa oon kaksi CD-plaattaa ja yksi häfti, ja sillä oon kans kvääninkielinen nimi Kveeniperintheitä Norjassa – muistoja lapsuuesta ja nuoruuesta. Se oon niin ko kirja jossa oon sija kahta CD-plaattaa varten, ja häftin layout oon tehty profesjonellisti. Häftissä muistelhaan lyhykäisesti kvääniin histooriasta ja kielestä. Siinä oon kans yksi lyhykäinen kapitteli norjalaistamisen ympäri ja yksi kapitteli kvääniin musikkitradisjuuniin ympäri Norjassa. Moleman kapittelin oon käänetty engelskaksi.

Ensimäisessä CDssä jossa oon 28 lauluu, laulethaan net kolme laulaajaa jokka oon mainittu ylipuolela. Het oon kaikin kans aktiivit Kveenimaayhistyksessä. Toisessa CDssä seittemän eri laulaajaa laulethaan 32 lyhykäistä lauluu. Häftissä muistelhaan kaikista lauluista. Arkiivilaulut oon pelattu nauhale paljon aijemin ko ensimäisen CDn oon tehty, ja sen kuulee kans äänikvaliteetista mikä vaihettellee. Bjørnar Seppola ja Terje Aho oon kovonheet materiaalin.

Tämä ei ole ensimäinen kerta ko Bjørnar Seppola anttaa ulos kväänilaului. Vuona 1996 hän teki laulukirjan Ruijan laulukirja yhđessä Terje Ahon kans.

Etnisk Musikklubb oon antanu ulos CD-plaatat vuona 2012.