Agnes Eriksen har gjort et pionerarbeid med Minun kieli – minun aaret [Mitt språk – min skatt], et læreverk i kvensk språk og kultur for grunnskolens klassetrinn 1-7. Nå har hun lagd en egen ordbok til lærebøkene, Kainu-ruija-kainu koulusanakirja = Kvensk-norsk-kvensk skoleordbok. Den kvensk-norske delen er den mest omfattende og inkluderer bøyingsformer, betydning og eventuelle kommentarer til bruksmåte, mens del to viser norske oppslagsord med kvensk oversettelse. Forfatteren minner om at ordboka ikke er en erstatning for grammatikken i lærebøkene, og hun henviser til en større nettordbok for den som trenger flere oppslagsmuligheter www.kvenskinstitutt.no/sprak/kvensk-norsk-kvensk-ordbok/.

Ordboka er først og fremst ment som et hjelpemiddel for skoleelever, men kan også fungere som et oversiktlig første oppslagsverk for den som vil gjøre seg kjent med kvensk ordforråd. Boka kan kjøpes fra Kainun institutti – Kvensk institutt eller lånes på biblioteket.

Agnes Eriksen. Kainu-ruija-kainu koulusanakirja = Kvensk-norsk-kvensk skoleordbok. Utgitt 2018 av Porsanger kommune. 158 sider.

Click to listen highlighted text!