Den første grammatikken for kvensk språk, Kainun kielen grammatikki av Eira Söderholm, ble utgitt i 2014, da med all tekst på kvensk. Nå foreligger den i ei oppdatert norsk utgave med tittel Kvensk grammatikk, oversatt av Philipp Conzett ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Grammatikken er godkjent av Kvensk språkting / Kvensk institutt, og utgjør dermed læreboknormalen for kvensk. Den kan leses i sin helhet i en åpent tilgjengelig nettutgave, eller som vanlig bok utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Boka kan lånes på biblioteket eller kjøpes fra Kainun institutti – Kvensk institutt. Se ellers omtale av originalutgava her.

Eira Söderholm. Kvensk grammatikk. Cappelen Damm Akademisk, 2017. 493 sider. Oversatt fra kvensk av Philipp Conzett.

Ensi kväänin kielen grammatikin, Eira Söderholmin Kainun kielen grammatikki, annethiin ulvos vuona 2014, ja kaikki kirjan teksti oli kväänin kielelä. Nyt oon tullu uusi, ylösdateerattu kirja norjan kielelä, tittelinnä Kvensk grammatikk, minkä Philipp Conzett Tromssan universiteetistä – Norges arktiske universitet – oon kääntäny. Kväänin kielitinka/Kainun institutti oon hyväksynheet grammatikin, ja siksi se oon kväänin kielen oppikirjanormaali. Koko kirjan saattaa lukkeet netissä, tahi sen saattaa kans lukkeet tavalisena kirjana, jonka Cappelen Damm Akademisk oon antanu ulvos. Kirjan saattaa lainata biblioteekista tahi ostaat tästä: Kainun institutti – Kvensk institutt. Katto mitä oon sanottu kirjasta tässä.

Eira Söderholm. Kvensk grammatikk. Cappelen Damm Akademisk, 2017. 493 laittaa. Kääntäny kväänin kielestä: Philipp Conzett.