Haakon Wara (f. 1928) fra Skallelv lengst nordøst i Vadsø (tidligere Nord-Varanger) kommune har samla og skrevet ned minner fra andre verdenskrig, egne og andres. Minnene er nå gitt ut i bokform av Skallelv bygdelag. Det er blitt et fint og interessant lite skrift der bygda Skallelv er det naturlige sentrum. Men boka inneholder også stoff fra Vadsø, der Waras familie av ulike grunner bodde fra 1941, og der han gikk på realskole ved krigens slutt.

Boka er inndelt i korte kapitler som hvert skildrer en avslutta hendelse, illustrert med så vel historisk som nyere billedmateriale. Wara forteller hverdagslige, dramatiske og triste historier som illustrerer godt at Nord-Varanger var en krigssone. Han skildrer flukt til utmarka, nærhet til partisanvirksomhet, strabasiøs syketransport og et bombeangrep på Skallelv fra allierte styrker. Angrepet endte tragisk ved at ei ung tenåringsjente ble drept. Krigstida kunne medføre spennende opplevelser og erfaringer for ungguttene. Tittelen på boka henspiller på en episode etter krigens slutt da en ungdomsgjeng fra Skallelv samla miner på Komagneset og tente på, noe som resulterte i en særdeles kraftig eksplosjon.

Bygda Skallelv ble i sin tid befolka av finske innvandrere, og bosetting og bebyggelse, stedsnavn og familienavn har et tydelig finsk preg. Haakon Wara har tidligere gitt ut boka Skallelv i 1939 : fakta og minner om de kvenske pionerene (2004), sammen med Leif Biedilæ. Her forteller han detaljert om bygdeliv og næringsveier og gjør rede for eiendomshistorie og de enkelte familiene som bodde i Skallelv.

Haakon Wara. Det store smellet. Barne- og ungdomsminner fra en krigssone. Skallelv bygdelag, 2018. 85 sider.

Click to listen highlighted text!