Det skrives stadig ny skjønnlitteratur basert på historien om vandringene på Nordkalotten. En av dem som har fatta interesse for stoffet er den finske forfatteren Tuula Väisänen. I romanen Ida forteller hun om en enkeltskjebne blant mange. Spedbarnet Ida fra Pudasjärvi bringes med et reisefølge til Vesisaari i nødsåret 1866, uten foreldrene. Jenta vokser opp hos en handelsmann, men da en ny fostermor kommer inn i bildet, forverres Idas situasjon, og hun flytter som tenåring videre til gruvesamfunnet Kåfjord i Vest-Finnmark, dit så mange andre dro for å skaffe seg arbeid. Ida får ikke et langt og lykkelig liv, men romanen peker likevel på et framtidshåp, representert ved Idas sønn. Ifølge forlagsomtalen er bokas hovedtema identitetsproblemer og utenforskap, det å mangle tilhørighet, men også morskjærlighetens langtbærende kraft.

Tuula Väisänen er født i Kajaani. Hun er regissør, dramatiker og forfatter, og har blant annet vært lenskunstner i Lapplands len. Ida er hennes debut som romanforfatter.

Tuula Väisänen. Ida. Kemi : Nordbooks, 2017. 176 sider. Finsk tekst.

Jammisti tullee sievälitteräärissii kirjoi, missä muistelhaan kulkemisista Pohjaiskalotilla. Yksi niistä kuka oon pannu merkile tämän oon suomalainen kirjailiija Tuula Väisänen. Romaanissa Ida hän muistelee mitä tapattui yhele monista. Idan Pudasjärvestä viehään sikkiinä matkalaisten kans Vesisaarheen nälkävuona 1866, ilman vanhiimiita. Tytär kassuu ylös kauppamiehen tykönä, mutta ko uusi ruokkomuori tullee myötä kuvhaan, tullee Idan tila värremäksi. Ko hän oon puolikassuuva, farrii hän kruuvasamfynnhiin Kaavuonossa Vesta-Finmarkussa, minne moni lähti työtä hakemhaan. Idan elämä ei tule pitkäksi eikä iloiseksi, mutta romaanissa oon kuitenki tulleevaisuuen toivo, Idan poijassa. Forlaakin kuvvauksen jälkhiin kirjan valtateemana oon identiteettiprobleemit ja ulkopuolisuus, kuuluvuuen vailuminen, mutta kans äitinrakkhauen pitkälekanttaava voima.

Tuula Väisänen oon syntyny Kajaanissa. Hän oon resjissööri, dramaatikkari ja kirjailiija, ja hän oon muun myötä ollu Lapin lääninkynstintekkiijä. Ida oon hänen ensi romaani.

Tuula Väisänen. Ida. Kemi : Nordbooks, 2017. 176 laittaa. Suomalainen teksti.