Mari Keränen, daglig leder for Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri, har publisert artikkelen «Language maintenance through corpus planning – the case of Kven». Artikkelen drøfter historien bak prosessen som førte til anerkjenning av kvensk som eget språk, og hvordan det har blitt arbeida med kvensk språkstandardisering fra og med 2007, da ortografien ble fastsatt og prinsipper for standardisering ble valgt. Mari Keränen går gjennom dokumenter knytta til det kvenske språkplanleggingsarbeidet og ser på modeller for språkplanlegging for norsk språk. Hun finner at det kvenske språkarbeidet synes å følge ideologien bak de to norske standardformene nynorsk og bokmål, som vektlegger variasjon, parallellformer og dialektforskjeller.

Mari Keränen. Language maintenance through corpus planning – the case of Kven. Artikkel i: Acta Borealia, 30. oktober 2018. Engelsk tekst. Les artikkelen på nett https://munin.uit.no/handle/10037/14841 .