Det viktigste i en språklig revitaliseringsprosess er å nå barna, sier språkforskerne. Barnelitteratur er en viktig redskap for språktilegning og språkglede, sier bibliotekarer og pedagoger. Og alle er enige om at får vi ikke barna med, går språket til grunne! Det er derfor god grunn til å hilse barneboka Det spøker dag og natt – Päivän ja yön kummitukset velkommen. Den er skrevet av Oddbjørg Ulstein, illustrert av søsteren Agnes Wilhelmsen og satt opp med kvensk og norsk tekst side om side, med kvensk oversettelse av Merethe Eidstø. Boka inneholder historien om dagspøkelsene Dutte og Nutte som bestemmer seg for å gjøre småstreker mot mennesker som ikke tror på dem. De møter nattspøkelsene Milly og Man, og sammen fortsetter de med spøkeriene. Fortellinga har mye action og humor, og landskapet er nordlig, med fjell og hav, steinguder og steinstøtter, havfrue, nøkk, julenisse, sol, måne og nordlys. Boka er langt nok til å leses i sekvenser og fungerer sannsynligvis fint som høytlesingsbok. Noen kapitler ender spennende, andre i rolig godnatt-stemning. Illustrasjonene har gode detaljer som underbygger handlinga.

Historien bak boka er spennende i seg selv. Forfatteren Oddbjørg og illustratøren Agnes kommer opprinnelig fra Ulstein på Sunnmøre. Evakueringa under andre verdenskrig førte de to søstrene sammen med hver sin ektemann fra Børselv i Porsanger, og siden har de blitt boende i nord.

Oddbjørg Ulstein. Det spøker dag og natt = Päivän ja yön kummitukset. Illustrert av Agnes Wilhelmsen. Oversatt til kvensk av Merethe Eidstø. Siivet, 2018. 64 sider.

Se kaikista tärkkein kielen revitaliseerinkiprosessissa oon sauttaat lapset, sanothaan tutkiijat. Lasten literattuuri oon tärkkee työkalu, ko lapset otethaan kielen omaksi ja iloithaan siitä, sanothaan biblioteekkarit ja pedagoogit. Ja kaikki oon sammaa mieltä siitä, ette kieli hävvii jos emmä saa lapsii myötä!  Sen tähđen oon hyvä syy sannoot tervettulemaa lastenkirjale Det spøker dag og natt – Päivän ja yön kummitukset. Oddbjørg Ulstein oon kirjoittannu sen, hänen sisar Agnes Wilhelmsen oon illustreeranu sen ja Merethe Eidstø oon kääntäny sen kvääniksi niin, ette kvääninkielinen ja norjankielinen teksti oon vieritysten.

Kirjassa oon muistelus siitä, ko päiväkummitukset Dutte ja Nutte päätethään tehđä temppui niile ihmisille, kukka ei usko heiđän pääle. Het kohđatelhaan yökummitukset Millyn ja Manin, jokka kummitelhaan yhđessä. Muisteluksessa tapattuu paljon ja siinä oon huumorii, ja maisemanna oon pohjaiset vaarat ja meri, kivijumalat, pystökivi, merenneito, vesitrolli, joulunissi, aurinko, kuu ja taivhaanvalkkeet. Kirja oon nokko pitkä, ette sitä saattaa lukkeet usseessa sekvensissä ja se toimii varmasti hyvin ko lukkee sitä äänheen lapsile. Muutamat kapittelit oon jännittäävät, toiset oon rauhalisessa, hyvässä yö-stemningissä. Kuvissa oon hyvät detaljit, jokka tuethaan muistelusta.

Muistelus kirjan takkaa oon ittessä jännittäävä. Kirjoittaaja Oddbjørg ja illustratööri Agnes oon Ulsteinista, Sunnmørestä pois. Toisen mailmansođan evakon tähđen kummatki sisaret saathiin miehet, jokka oli pois Pyssyjovesta, Porsangista. Sen jälkhiin het oon jäänheet asumhaan pohjaisheen.

Oddbjørg Ulstein. Det spøker dag og natt = Päivän ja yön kummitukset. Illustratööri: Agnes Wilhelmsen. Kvääniksi kääntäny Merethe Eidstø. Siivet, 2018. 64 sivvuu.