Elise Balo-brevsamlingen består av bortimot 200 amerikabrev fra familie, venner og bekjente i Norge, Finland, Sverige og Amerika og dekker perioden 1892 – 1943. En god del av brevene er skrevet på finsk/kvensk og disse er også er digitalisert.

Her er en lenke til de digitaliserte brevene:

http://finnmarksarkivene.no/?p=1571

Elise Kristine Balo ble født i 1873 i Vestre Jakobselv som et av Thomas H. og Sofie (f. Tiberg) Lilleeng seks barn. Røttene sine hadde de i Tornedalen. Thomas Lilleeng (1847-1914) var lærer, fiskerbonde, herredspolitiker og læstadianer-predikant. Elise, hennes to søstre (Annette) og Emma (senere Joki) og fire brødre (Isak, bygdebokfatter Gustav Anton, Andreas og Hans Johan lærte i sin barndom det kvenske språket som ble brukt i det daglige livet hjemme.

Elise valgte også læreryrket. I 1911 giftet hun seg med fisker Abiel Balo fra Kariel. De fikk ingen barn, og Elise døde i 1943.

Elise Balo-preevikokhoonpanossa oon melkkein 200 amerikanpreevii perheeltä, ystäviiltä ja tutuilta Norjassa, Suomessa, Ruottissa ja Amerikassa. Preevit oon lähätetty vuossiin 1892 – 1943 aikana. Iso osa preeviistä oon kirjoitettu suomeksi/kvääniksi, ja net oon kans digitaliseerattu.

Tästä linkistä löyđät digitaliseeratut preevit:

http://finnmarksarkivene.no/?p=1571

Elise Kristine Balo syntyi vuona 1873 Annijovessa. Hän oli yksi Thomas H. ja Sofie (s. Tiberg) Lilleengin kuuđesta lapsesta. Heiđän juuret olthiin Tornionlaksossa. Thomas Lilleeng (1847-1914) oli opettaaja, kalastaajapuuna, komuunin politikkeri ja lestaadiolainen saarnamies. Elisellä oli kaksi sisarta; Annette ja Emma (hiljemin Joki), ja nelje veljee; Isak (kylänkirjailiija), Gustav Anton, Andreas ja Hans Johan. Kaikin het opithiin kväänin kielen lapsena ja puhuthiin sitä jokapäivälisennä kielenä kotona.

Elise valitti kans ittele opettaajan ammatin. Vuona 1911 hän nai kalastaaja Abiel Balon joka oli Karielista pois. Het ei saanheet yhthään lasta, ja Elise kuoli vuona 1943.

Click to listen highlighted text!