Denne boka fortsetter der den første boka om Bugøynes´ historie av Alf Salangi sluttet. I Bugøynes-Pykeijä : finsk bygd ved Ishavet (2010) tok Salangi for seg bygdas historie fra siste halvdel av 1800-tallet til 1940. Forfatteren er selv oppvokst i Bugøynes, men er nå bosatt i Kirkenes.

Salangi forteller på en uformell og folkelig måte om sin oppvekst i Bugøynes. Detaljer rundt hvordan folk levde, som nå ikke lenger inngår i dagliglivet, trekkes frem, for eksempel hvordan ovnene og parafinlampene fungerte, hvilke skikker de hadde i forbindelse med begravelser, husdyrhold, fiske i fjorden og mye mer. Samtidig som dette er personlige opplevelser og fortellinger for Alf Salangi, viser boken også utviklingen av Bugøynes og hvordan folket der livnærte seg over tid. Kulturlivet i bygda skildres i et eget omfattende kapittel om bl.a. fotballag og korps. Skole og kristendom er tema for et annet kapittel.

Det ble bygget flere båter på Vælitalos Slipp og Båtbyggeri, som startet opp i 1946. Både navn på båtene og eiere er oppført i boken. I 1978 ble slippen til og med omtalt i Dagbladet i forbindelse med en båtutstilling på Sjølyst i Oslo.

Bugøynes er kjent for å være et finskspråklig fiskevær. Salangi forklarer hvordan bugøynesfinsken er en blanding av norske dialekter og finsk, og at denne ble brukt av fiskerne.

Forfatteren har brukt både egne og innlånte fotografier, og de informative bildetekstene viser hvor bildene er tatt og hvem som er på bildene. Her vil mange kunne glede seg over å se kjente ansikter.

Boken vil være av interesse for alle med tilknytning til Bugøynes, Øst-Finnmark og liknende kyst- og fjordbygder i Nord-Norge.

192 s. ISBN 978-82-303-3436-2. 2016

Tämän kirja jatkaa siitä mihin ensimäinen Alf Salangin kirja Pykeijän histoorian ympäri loppui. Kirjassa Bugøynes-Pykeijä: finsk bygd ved Ishavet (2010) kirjoittaa Salangi kylän histoorian 1800-luvun loppupuoliskolta kiini 1940-luvule saakka. Kirjailiija oon kasunu Pykeijässä, mutta assuu nyt Kirkkoniemessä.

Salangi muistelee epäformellisti ja kansale tutula tavala omasta kassuumisesta Pykeijässä. Hän muistelee jokapäivälisestä elämästä vanhaasseen aikhaan, niin ko kuinka uunit ja parafiinilamput toimithiin, mikkä tavat olthiin kraviaisissa, elläintenpiđossa ja kalanpyyđössä vuonossa ja paljon muuta. Samala ko nämät oon Alf Salangin ommii kokemuksii ja muisteluksii, näyttää kirja kans Pykeijän kehityksen ja kuinka väki sielä elätti ittensä. Kylän kulttuurielämä oon saanu kirjassa oman laajan kapittelin jossa muistelhaan muun myötä jalkapallolaakista ja korpsista. Yhđen toisen kapittelin teema oon koulu ja kristinusko.

Vælitalos Slipp og Båtbyggeri perustethiin vuona 1946 ja sielä pykäthiin usseita venheitä. Venheitten nimet ja omistaajat mainithaan kirjassa. Vuona 1978 vetotelakan mainithiin Dagbladet-aviisissa ko järjestethiin venetnäyttelyn Sjølystissä Oslossa.

Pykeijän tunnethaan suomenkielisennä kalastuskylänä. Salangi selvittää kuinka pykeijänsuomi oon norjan dialektiitten ja suomen sekoitus jota kalastaajat piđethiin.

Kirjailiija oon käyttäny ommii ja lainattui fotokuvvii, ja kuvatekstit muistelhaan missä kuvat oon otettu ja kekkä niissä oon. Monet sikkaristi ilahđuthaan ko nähđhään kuvissa tuttui kasvoi.

Kirja oon sikkaristiki interesantti kaikile joila oon joku siđos Pykeijhään, Öystä-Finmarkkhuun tahi samanlaishiin rannikko- ja vuonokylhiin Pohjais-Norjassa.

192 s. ISBN 978-82-303-3436-2. 2016