Reidar Bakke har samlet et utvalg finske læstadianske sanger fra Varanger i denne boken fra 1999. Alle sangene er nedskrevet etter lydopptak av Inga Jakola Dørmænen fra Vestre Jakobselv og Aurora Jakola fra Bugøynes. Sangene er notert slik de ble sunget, slik at nedtegnelsene skal samsvare med måten de tradisjonelt blir fremført på i Varanger-området.

Innledningsvis gir Bakke en kort historisk oversikt over læstadianismens begynnelse i Tornedalen i Nord-Sverige og senere utbredelse i Finland og Nord-Norge. Han forklarer posisjonen salmesang fikk på læstadianske møter og gudstjenester, og hvordan disse salmetradisjonene ble videreført i bl.a. Øst-Finnmark.

De fleste av de 55 sangtekstene er gjendiktet til norsk, og vises side om side med den finske teksten. Dersom opphavet til sangene er kjent, er dette også ført opp. Flere av sangene er hentet fra Walituita wirsiä ja lauluja fra 1948 og en versjon av samme bok fra 1961. Mange av de norske gjendiktningene er hentet fra Åndelig sangbok (1950), Åndelige sanger (1988) og Landstads reviderte salmebok (1937).

Sangene er gjengitt med melodilinje og besifring. Siden læstadianske sanger tradisjonelt synges uten akkompagnement, kan en si at boka passer aller best for a cappella sang.

Utgitt av Tapir forlag, 1999. 109 sider.

Om forfatteren

Reidar Bakke er førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim og har undervist i musikkteori der siden 1986. Fra 1981-1986 var han ansatt ved konservatoriet i Bergen. Han forsker på nordiske sangtradisjoner.

Bokutgivelser

Grieg og Sibelius – relasjoner mellom tonekunstnere. Tapir Akademisk Forlag. 2006
Vårherres blomsterenger – religiøse sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 2001
Finske læstadianske sanger i Varanger. 1999.
Finske sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 1996.

Han har i tillegg publisert en rekke forskningsartikler.

Reidar Bakke oon kovonu suomenkielissii lestaadiolaissii laului Varengista ja tehny niistä tämän kirjan joka oon vuođelta 1999. Kaikki laulut oon kirjoitettu niitten ääninauhoitten jälkhiin joita Inga Jakola Dørmænen Annijovesta ja Aurora Jakola Pykeijästä oon ottanheet ylös. Laulut oon noteerattu niin ko net oon laulettu, niin ette nuotti ja sanat vastathaan sitä tappaa kuinka laului tradisjunellisti esitethään Varengissa.

Bakke muistelee lyhykäisesti lestaadionismin histoorian ympäri, eli kuinka lestaadionismi alkoi Tornionlaksossa ja Pohjais-Ruottissa ja kuinka se hiljemin levis Suomessa ja Pohjais-Norjassa. Hän muistelee ette kummoinen rooli veisuila oli lestaadiolaisissa kokkouksissa ja kirkonmenoissa, ja kuinka näitä virsitradisjuuniita viethiin etheenkäsin esimerkiksi Öystä-Finmarkussa.

Usseimat näistä 55 virsitekstiistä oon uuđestikirjoitettu norjaksi, ja net oon vierekkäin suomenkielisten tekstiitten kans. Jos lauluin alkupörä oon tieđossa, niin sen mainithaan. Usseet näistä lauluista oon nouđettu kirjasta Walituita wirsiä ja lauluja vuođelta 1948 ja saman kirjan toisesta versjuunista joka oon vuođelta 1961. Usseet niistä lauluista jokka oon norjankieliset ja uuđestikirjoitetut, oon nouđettu kirjoista Åndelig sangbok (1950), Åndelige sanger (1988) ja Landstads reviderte salmebok (1937).

Kirjassa oon kans lauluin melodialinja ja besifrinki. Lestaadiolaissii laului laulethaan tradisjunellisti ilman komppausta, ja sen tähđen kirja passaaki parhaiten cappella-laulamisheen.

Tapir forlag oon antanu ulos kirjan vuona 1999. 109 laittaa.

Kirjailiijan ympäri

Reidar Bakke oon ensimäinen amanuensis NTNUssa Trondheimissa jossa hän oon opettannu musikinteoriita vuođesta 1986 alkkain. Vuossiin 1981-1986 aikana hän oli työssä Bergenin konservatooriossa. Hän tutkii pohjaissii laulutradisjuuniita.

Kirjat

Grieg og Sibelius – relasjoner mellom tonekunstnere. Tapir Akademisk Forlag. 2006
Vårherres blomsterenger – religiøse sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 2001
Finske læstadianske sanger i Varanger. 1999
Finske sanger i Varanger. Tapir Akademisk Forlag. 1996

Lisäksi hän oon publiseeranu usseita tutkimusartikkeliita.