Kvensk sanggruppe og Barn og unge i Nord-Troms fikk i 2012 gitt ut hver sin CD gjennom Halti kvenkultursenter IKS sitt prosjekt «Muisto ja Toivo».

På begge platene synger de sanger som lenge har vært kjente i Nord-Troms og Finnmark. Sangene på Muisto er nok mest gjenkjennelig for den eldre generasjonen, mens Toivo inneholder mange korte sanger for barn som de med opplæring i finsk/kvensk på skolen vil kjenne igjen. Titlene Muisto som betyr minne og Toivo som betyr håp får utvidet betydning ved at et voksenkor synger om minnene og et barne- og ungdomskor synger om håpet.

Musikken er arrangert av de erfarne musikerne fra Tornedal-bandet Jord, Jan Johansson og Erling Fredriksson. Arrangementene minner mye om Jords egen musikk i stil og valg av instrumenter. Tre av sporene på Muisto er arrangert av kantor Peter Vang fra Nordreisa. På Toivo er tre av sangene hentet fra Kvenidol, to synges av Barn og unge i Kåfjord, én synges av Stjernekoret i Nordreisa, og én er også hentet fra KorArti’ vol. 13.

Utgitt av Halti kvenkultursenter IKS i 2012.

Kväänin laulujoukko ja Pohjais-Tromssan Lapset ja nuoret annethiin kumpiki ulos oman CD´n vuona 2012. Tämä tapattui prosjektin «Muisto ja Toivo» yhtheyđessä jonka Haltiin kväänisentteri järjesti.

Kummassaki CD-plaatassa oon laului jokka oon jo kauvoin olheet tunnetut Pohjais-Tromssassa ja Finmarkussa. Plaatassa Muisto oon laulut joita vanhempi sukupolvi muistaa parhaiten. Plaatassa Toivo oon monta lyhykäistä lastenlauluu.  Nämät oon tutut niile lapsile joila oon suomen/kväänin kielen opetus koulussa. Tittelit Muisto ja Toivo saađhaan laajeman merkityksen ko raavhaittenkööri laulaa muistoista ja lapsiin- ja nuortenkööri laulaa toivosta.

Tornionlaksolaisen Jord-joukon kokenheet musikkerit Jan Johansson ja Erling Fredriksson oon sovitelheet musikin. Se oon likelä Jord-joukon ommaa musikkii ja stiilii. Raisilainen kanttori Peter Vang oon sovitellu kolme Muisto-plaatan lauluu. Toivo-plaatassa oon kans kolme Kveeni-idolin lauluu ja kaksi lauluu jokka Kaivuonon Lapset ja nuoret laulethaan. Raisin Stjernekoret laulaa yhđen laulun ja yhđen oon nouđettu KorArti’-nettilaiđasta (KorArti’ vol. 13).

Haltiin kväänisentteri oon antanu ulos plaatat vuona 2012.