Avdelingsleder Kaisa Maliniemi holder foredrag om kvensk litteratur. Foto: Heikki Knutsen.

Bibliotekmøtet i Tromsø: Kaisa Maliniemi holder foredrag om kvensk litteratur. Foto: Heikki Knutsen.

Forprosjekt 2015 er avslutta, og søknad om støtte til hovedprosjekt Nasjonal kvensk bibliotektjeneste 2016-2018 ble sendt Nasjonalbiblioteket 19. februar. Prosjektet skal utvikle og prøve ut en modell for kvensk bibliotektjeneste basert på samarbeid mellom ulike bibliotektyper og faginstitusjoner. Målgrupper er så vel den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner som den norske allmennheten. Tjenesten skal ha et kunnskaps-, revitaliserings- og kulturperspektiv og skal ha hele landet som virkefelt. Informasjon, bibliografi, samling og formidling er prosjektets fire fokusområder.  

Prosjektet ble presentert under et seminar på Bibliotekmøtet i Tromsø 11. mars 2016 ved Philipp Conzett og Rønnaug Ryssdal fra Prosjektgruppa. Avdelingsleder Kaisa Maliniemi, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, holdt et fint og informativt foredrag om kvensk litteratur for interesserte tilhørere.

Søknad Nasjonal kvensk bibliotektjeneste – hovedprosjekt

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse

 

Click to listen highlighted text!