Porsanger bibliotek var tidlig ute med trespråklig skilting.

Porsanger bibliotek var tidlig ute med trespråklig skilting. Foto: Finnmark fylkesbibliotek

Forprosjekt Nasjonal kvensk bibliotektjeneste går mot slutten. På grunnlag av møter med og innspill fra interessegrupper, faginstitusjoner og miljøer i prosjektperioden konkluderer Prosjektgruppa med at det er behov for en nasjonal bibliotektjeneste for formidling av kvenskspråklig litteratur og litteratur om kvenske/norsk-finske forhold, og at det søkes om støtte fra Nasjonalbiblioteket til et toårig hovedprosjekt (søknadsfrist: 1. februar 2016).

Det er sendt ut et høringsdokument med fakta om forprosjektet og beskrivelse av nytt toårig hovedprosjekt, som skal prøve ut organisering, samarbeidsformer og tiltak konsentrert rundt fem fokusområder (informasjon, bibliografi, samling, formidling, litteraturproduksjon). Dokumentet skal tjene som grunnlag for søknad til Nasjonalbiblioteket (supplert av framdriftsplan og budsjett). I høringsrunden ber vi om kommentarer til de forskjellige punktene i prosjektbeskrivelsen, med høringsfrist fredag 11. desember. Alle som ønsker det kan uttale seg pr. mail til prosjektleder ronnaug.ryssdal@ffk.no.

Prosjektgruppa – Philipp Conzett (UB UiT Norges arktiske universitet), Margrethe Haslund (Nordreisa bibliotek), Stine Qvigstad Jenvin (Finnmark fylkesbibliotek), Birgit Larsen (Troms fylkesbibliotek), Rønnaug Ryssdal (Finnmark fylkesbibliotek, prosjektleder) – vil takke alle som har vist interesse for og bidratt til arbeidet i forprosjektet og håper mange vil følge oss videre!

Click to listen highlighted text!