Etuprosjekti

Forprosjekt

Fylkesbibliotekene i Finnmark og Troms, Nordreisa bibliotek og Universitetsbiblioteket UiT-Norges arktiske universitet har sammen søkt om og fått bevilget midler fra Nasjonalbiblioteket til et forprosjekt til en nasjonal kvensk bibliotektjeneste. Prosjektperiode er 1. januar-1. oktober 2015. I løpet av denne tida skal behovet for og innholdet i en eventuell framtidig kvensk bibliotektjeneste utredes.

Arbeidet vil konsentrere seg om fire hovedtema: Informasjon, Litteratursamling, Formidling og Litteraturproduksjon.En hovedsak for et bibliotekprosjekt er naturligvis å sikre alle lett tilgang til å låne og lese kvenlitteratur – det vil si bøker på kvensk språk og om kvenske/norsk-finske forhold. Litteraturen må gjøres kjent og formidles, og barn og ungdom må sikres et godt tilbud. Prosjektet vil se nærmere på hvordan bibliotek og kulturinstitusjoner kan samarbeide om formidling, og hvordan en kan stimulere til at det kommer flere kvenske utgivelser, også i form av digitalisert litteratur og e-bøker.

 

Prosjektorganisering

PROSJEKTEIER: Finnmark fylkesbibliotek

PROSJEKTGRUPPE:

Minna Lindroos, prosjektleder (-1.6.2015), Finnmark fylkesbibliotek
Philipp Conzett, Universitetsbiblioteket UiT-Norges arktiske universitet
Birgit Larsen, Troms fylkesbibliotek
Margrethe Haslund, Nordreisa bibliotek
Stine Qvigstad Jenvin, Finnmark fylkesbibliotek
Rønnaug Ryssdal, prosjektleder (1.6.2015-), Finnmark fylkesbibliotek

REFERANSEGRUPPE:

Trygg Jakola, Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto
Verena Schall, Språkrådet
Hilde Skanke, Kvensk institutt/Kainun institutti
Pål Vegard Eriksen, Halti Kvenkultursenter/Haltiin Kväänisentteri

Høringsdokumenter

Høringsdokumentet ble sendt til en rekke bibliotek, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner 25. november 2015, med svarfrist 11. desember.

Det kom inn 13 høringssvar fra følgende institusjoner/personer:

Arvid Petterson, historiker og forfatter
Einar Niemi, professor em. i historie, UiT Norges arktiske universitet
Halti kvenkultursenter IKS/Haltiin Kväänisentteri, v/daglig leder Pål Vegard Eriksen
Helga Pettersen, bibliotekar, Vadsø vg. skoles bibliotek
Kainun institutti – Kvensk institutt, v/daglig leder Hilde Skanke
Kaisa Maliniemi, avdelingsleder Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
Kvenlandsforbundet/Kveenimaayhistys, v/Bjørnar Seppola
Leena Niiranen (Institutt for språkvitenskap, UiT) og Anitta Viinikka-Kallinen (Institutt for kultur og litteratur, UiT)
Liisa Koivulehto, journalist, avisa Ruijan Kaiku
Nina Merete Austad, rådgiver – samisk språk, kultur og samfunn, Finnmark fylkeskommune
Norsk-finsk forbund/Norjalais-suomalainen liitto, v/Nils Petter Pedersen
Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto, v/Trygg Jakola
Språkrådet – Kvensk stedsnavntjeneste, v/seksjonssjef Daniel Ims og rådgiver Katriina Pedersen

Høringsrunde Oppsummering

Click to listen highlighted text!