Nyhetsbrev 5-6 / September-desember 2018

Årets siste nyhetsbrev fra Kvensk bibliotektjeneste - Kväänin biblioteekkipalvelu omtaler ei bok om nordlandsbåten, ei barnebok på meänkieli, en kvensk skolegrammatikk, den nye kulturmeldinga, en rapport om språktilstanden i Norge, ei bok om kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger og ei slektsbok fra Tornedalen. Vi presenterer også tornedalsforfatteren Mona Mörtlund, som besøkte Troms og Finnmark denne høsten. Lista toppes med en klassiker: "Kapteinin joulut" i kvensk språkdrakt ved Terje Aronsen. 

Vi ønsker god lesning! 

Tjenesten er utvikla og drives av Finnmark fylkesbibliotek. Kainun institutti - Kvensk institutt står for innholdsoversettelse til kvensk. Nyhetsbrevet publiseres fire ganger årlig. 

Neste nyhetsbrev: mars 2019.

---
Kapteinens jul på kvensk

Kapteinens jul på kvensk

Ingen jul uten julehefter! Tida er inne til å finne fram de gode gamle årgangene av Kapteinin joulut, som kom ut i kvensk språkdrakt ved Terje Aronsen i årene 2002-2006, i alt fem nummer. Årgang 2002 ble gitt ut av Almuheaddji as i Lakselv, på et seinere tidspunkt overtok Ruija forlag i Tromsø. I norsk utgave har "Kapteinens jul" kommet …

Les mer.

---
Ei sole sorrakieli : kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger

Ei sole sorrakieli : kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger

Prosjektet «Kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger» i regi av Varanger museum IKS – Ruija kvenmuseum, Norske kveners forbund/Ruijan kveeniliitto og NTNU – Institutt for musikk har hatt som mål å samle inn, dokumentere og formidle uttrykk for den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven slik den ennå lever blant folk i Varanger i nåtid. Reidar Bakke fra NTNU har hatt ansvar for innsamlingsarbeidet. …

Les mer.

---
Foto Anna Lintzén

Tornedalsforfatteren Mona Mörtlund

Forfatteren Mona Mörtlund er født og oppvokst i Kangos i nordre Tornedalen. Hun har opplevd forsvenskningspolitikkens konsekvenser og er en varm talsperson for minoritetsspråket meänkieli. Som skrivende kunstner beveger hun seg mellom forskjellige uttrykksformer. Hun er poet, barnebokforfatter, dramatiker og oversetter og har lagd novellefilmer, dramaserier, teaterstykker og radiodokumentarer. I 2017 mottok hun Barentsstipendet for grensekryssende kunst- og kulturarbeid av …

Les mer.

---
Glad grammatikk

Glad grammatikk

En ny kvensk grammatikk har sett dagens lys. Den er utarbeida av Ann-Mari Isaksen på oppdrag av Kvensk språkting og er først og fremst beregna på elever i 5.-7. klasse. I forordet takker forfatteren alle som har bistått med råd underveis i arbeidet med utgivelsen. Blant dem er kvenskelevene ved Lakselv barneskole 2016/17. Det er betryggende at hovedmålgruppa for boka …

Les mer.

---
Kvensk i kulturmeldinga

Kvensk i kulturmeldinga

Meld. St. 8 (2018-2019) ble lagt fram av kulturminister Trine Skei Grande fredag 23. november 2018. Kulturens kraft – kulturpolitikk for framtida er en lovende tittel på dokumentet som skal utgjøre grunnlag for den overordna kulturpolitiske debatten i åra som kommer. Et grunnlagsdokument for kulturmeldinga slik den nå foreligger er Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4), som gjorde en brei gjennomgang av …

Les mer.

---
Slekta Enbuske i Tornedalen og verden

Slekta Enbuske i Tornedalen og verden

Det unge paret Juho/Johan Tyninpoika Enbuske (f. 1761) og Kreeta/Margareta Juhontytär Karvonen (f. 1764) fra Pajala i Tornedalen inngikk ekteskap i 1788. I 2018, to hundre og tretti år seinere, har de ei etterslekt som med inngifta personer teller fjorten tusen navn. Det bor etterkommere i Sverige og Finland, Skjervøy og Vestre Jakobselv, USA og Australia, og her ligger noe …

Les mer.

---
Rapport om språkpolitikk for framtida

Rapport om språkpolitikk for framtida

Eit utval med det spennande namnet Framtidsutvalet, oppnemnt av Språkrådet, har i november 2018 lagt fram rapporten Språk i Norge – kultur og infrastruktur. Rapporten gjer opp status for norsk språkpolitikk ti år etter Stortingsmelding nr. 35 (2007/2008), Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, og tilrår målretta arbeid på mange innsatsområde for å sikre at norsk språk, nasjonale minoritetsspråk …

Les mer.

---
123

Klokt om foreldre og alkohol i barnebok på meänkieli

Lina Stoltz er prisbelønt barne- og ungdomsforfatter fra Luleå. Hun skriver selv på svensk, men flere bøker er oversatt til meänkieli av hennes far og forfatterkollega Bengt Pohjanen. Huomena uusi päivä og originalversjonen Imorgon är allt som vanligt ble begge utgitt i 2014. Huomena uusi päivä er ei fin hverdagsfortelling med forventningsfull førjulstid som bakteppe. Hovedperson er Lilian, 11 år. …

Les mer.

---
Nordlandsbåten - felleseie i nord

Nordlandsbåten - felleseie i nord

I boka Nordlandsbåt og draug : en felles kulturarv forteller Mariann Jakobsen Mathisen nordlandsbåtens historie. Boka spenner tematisk vidt og er skrevet spesielt med tanke på ungdom. Leseren får lære om båtbygging, sjømannskap, fiskerier og kystkultur. Tradisjonsstoff har stor plass, f.eks. fortellinger om draugen, om dramatiske sjøreiser og om hvordan skårungen skulle herdes til voksen fisker gjennom diverse prøvelser. Sagn …

Les mer.

---