kvensk bibliotektjeneste

Ny prosjektsøknad sendt

Posted by on mar 22, 2016

Avdelingsleder Kaisa Maliniemi holder foredrag om kvensk litteratur. Foto: Heikki Knutsen.

Bibliotekmøtet i Tromsø: Kaisa Maliniemi holder foredrag om kvensk litteratur. Foto: Heikki Knutsen.

Forprosjekt 2015 er avslutta, og søknad om støtte til hovedprosjekt Nasjonal kvensk bibliotektjeneste 2016-2018 ble sendt Nasjonalbiblioteket 19. februar. Prosjektet skal utvikle og prøve ut en modell for kvensk bibliotektjeneste basert på samarbeid mellom ulike bibliotektyper og faginstitusjoner. Målgrupper er så vel den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner som den norske allmennheten. Tjenesten skal ha et kunnskaps-, revitaliserings- og kulturperspektiv og skal ha hele landet som virkefelt. Informasjon, bibliografi, samling og formidling er prosjektets fire fokusområder.  

Prosjektet ble presentert under et seminar på Bibliotekmøtet i Tromsø 11. mars 2016 ved Philipp Conzett og Rønnaug Ryssdal fra Prosjektgruppa. Avdelingsleder Kaisa Maliniemi, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, holdt et fint og informativt foredrag om kvensk litteratur for interesserte tilhørere.

Søknad Nasjonal kvensk bibliotektjeneste – hovedprosjekt

Vedlegg: Prosjektbeskrivelse

 

Read More

Høringsdokument til nytt hovedprosjekt Nasjonal kvensk bibliotektjeneste 2016

Posted by on nov 26, 2015

Porsanger bibliotek var tidlig ute med trespråklig skilting.

Porsanger bibliotek var tidlig ute med trespråklig skilting. Foto: Finnmark fylkesbibliotek

Forprosjekt Nasjonal kvensk bibliotektjeneste går mot slutten. På grunnlag av møter med og innspill fra interessegrupper, faginstitusjoner og miljøer i prosjektperioden konkluderer Prosjektgruppa med at det er behov for en nasjonal bibliotektjeneste for formidling av kvenskspråklig litteratur og litteratur om kvenske/norsk-finske forhold, og at det søkes om støtte fra Nasjonalbiblioteket til et toårig hovedprosjekt (søknadsfrist: 1. februar 2016).

Det er sendt ut et høringsdokument med fakta om forprosjektet og beskrivelse av nytt toårig hovedprosjekt, som skal prøve ut organisering, samarbeidsformer og tiltak konsentrert rundt fem fokusområder (informasjon, bibliografi, samling, formidling, litteraturproduksjon). Dokumentet skal tjene som grunnlag for søknad til Nasjonalbiblioteket (supplert av framdriftsplan og budsjett). I høringsrunden ber vi om kommentarer til de forskjellige punktene i prosjektbeskrivelsen, med høringsfrist fredag 11. desember. Alle som ønsker det kan uttale seg pr. mail til prosjektleder ronnaug.ryssdal@ffk.no.

Prosjektgruppa – Philipp Conzett (UB UiT Norges arktiske universitet), Margrethe Haslund (Nordreisa bibliotek), Stine Qvigstad Jenvin (Finnmark fylkesbibliotek), Birgit Larsen (Troms fylkesbibliotek), Rønnaug Ryssdal (Finnmark fylkesbibliotek, prosjektleder) – vil takke alle som har vist interesse for og bidratt til arbeidet i forprosjektet og håper mange vil følge oss videre!

Read More

Studietur til Tornedalen 27.-29. mai 2015

Posted by on jul 3, 2015

Kukkola

Kukkola-fossen i vårløsning. Foto: Margrethe Haslund

Prosjektgruppa i forprosjekt til Nasjonal kvensk bibliotektjeneste besøkte Haparanda og Luleå stadsbibliotek og Nordkalottbiblioteket i Övertorneå 27.-29. mai. Formålet var å studere bibliotektjenester for det nasjonale minoritetsspråket meänkieli, som er nært beslekta med kvensk.  Samtidig ville vi se på hvilke tiltak som gjøres for å revitalisere språket og bevare, utvikle og formidle litteratur- og kulturuttrykk på meänkieli. Verdifulle kontakter ble knytta, og vi takker Marita Mattsson-Barsk på Haparanda stadsbibliotek, Birgitta Kostet Öhgren på Luleå stadsbibliotek  og Henry Barsk på Nordkalottbiblioteket for at de så velvillig delte av sin kunnskap og erfaring!

Litteratur

Foto: Margrethe Haslund

Med i reisefølget var Philipp Conzett (UiT Biblioteket), Margrethe Haslund (Nordreisa bibliotek), Stine Qvigstad Jenvin (Finnmark fylkesbibliotek), Edel Olsen (Troms fylkesbibliotek/Samisk bibliotektjeneste) og Rønnaug Ryssdal (Finnmark fylkesbibliotek). På gruppebildet har vi fått med Henry Barsk, leder for Tornedalsbiblioteket. Edel er fotograf.

Gruppe

Foto: Edel Olsen

Read More
Click to listen highlighted text!